Chiên nhúng điện đôi

Size: 550x430x345mm

HP: 3.25Kw + 3.25Kw

Dòng điện: 220-240V

Dung tích chứa dầu: 8L/bếp

Khối lượng: 12kg