Cây lau bụi giá rẻ BD-LN13

Chất liệu :   Cây bằng inox

Giẻ : cotton cao cấp

Cây dài  1,5m, có 2 loại

  1. Cán thẳng
  2. Cán tăng đơ