Cây gạt nước sàn inox 40cm

Liên hệ : 0902 225 939

Cán dài 1m2
Chiều dài lưỡi cao su 40cm
Cán inox, lưỡ bằng cao su, đầu kẹp bằng inox