Bếp Âu 4 họng có lò nướng

HP: Trước 8KW*2,

HP: Sau 6KW*2

Nướng 6.5KW

Size: 700x700x850+100

bề mặt inox 304
thân inox 201